Oferta inwestycyjna

ZOBACZ NA MAPIE

Park Inwestycyjny

PRZEZNACZENIE-W Planie Zagospodarowania Przestrzennego "Strefa Przemysłowa przy ul. Dalekiej" teren przewidziany jest pod funkcję przemysłowo - składową. Lokalizacja inwestycji następuje na podstawie pozwolenia na budowę.

Za kanałem Ulgi

PRZEZNACZENIE-Wg nieobowiązującego planu ogólnego tereny te stanowią przemysłowe części miasta. Brak planu, zabudowa w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy w trybie art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stare Miasto - Inwestycja Hotelowa

CHARAKTERYSTYKA TERENUW obszarze jednostki znajduje się pawilon handlowy z wskazaniem do wyburzenia. W sąsiedztwie działki znajduje się również budynek plebanii. W ramach realizacji całego bloku urbanistycznego wskazane jest aby plebania kościoła została wkomponowana w ramy nowej inwestycji według kompleksowego rozwiązania dla całej jednostki. Dopuszczana wysokość zabudowy do 4 kondygnacji. Przewidywana architektura zabudowy według zasad retrowersji w nawiązaniu do historycznej architektury Starego Miasta.

OSiR - inwestycja hotelowa

PRZEZNACZENIEZamiarem samorządu malborskiego jest stworzenie kompleksu rekreacyjno–wypoczynkowego dla turystów, mieszkańców miasta Malborka i jego okolic. Nowy program funkcjonalny OSIR zakłada zachowanie dotychczasowych funkcji oraz ich uatrakcyjnienie poprzez rozbudowę hotelu, wraz z podniesieniem jego standardu do trzech gwiazdek, budowę zespołu basenów, nowoczesnego campingu, stworzenie boisk do gier zespołowych oraz siatkówki plażowej.

Wałowa - inwestycja hotelowa

PRZEZNACZENIEZgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę turystyczną i rekreacyjną. W obrębie terenu istnieje możliwość ustalenia niezbędnej ilości miejsc postojowych stosownie do wielkości zatrudnienia i ilości miejsc hotelowych.
POZOSTAŁE OFERTY
Stare Miasto - działki
Stare Miasto - działki
Nabrzeże
Nabrzeże

ZOBACZ NA MAPIE

Tereny Inwestycyjne na mapie

PRODUKCJA

USŁUGA

HANDEL

NASI PARTNERZY
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i TechnologiiPomorska Specjalana Strefa EkonomicznaAgencja Rozwoju PomorzaPUP w MalborkuPracodawcy Pomorza
Regionalna Izba Gospodarcza PomorzaMalborski Klaster TurystycznyGdański Obszar Metropolitalny